Paralympic Pyeongchang 2018: Mỹ giành vị trí nhất toàn đoàn