PAR INDEX 2018:  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần thứ tư liên tiếp dẫn đầu
#IG-13039

Chính trị - Ngoại giao

PAR INDEX 2018: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lần thứ tư liên tiếp dẫn đầu

Hà Nội (TTXVN 24/5) Theo kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp bộ được Bộ Nội vụ công bố ngày 24/5/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục là cơ quan có chỉ số cao nhất, đạt 90,57/100 điểm.
Xuất bản:Thứ sáu, 24/05/2019 19:48 (GMT+7)