PAR INDEX 2015 cấp bộ, cơ quan ngang bộ
#IG-03214

Chính trị - Ngoại giao

PAR INDEX 2015 cấp bộ, cơ quan ngang bộ

Hà Nội (TTXVN 18/8) Giá trị trung bình về cải cách hành chính (CCHC) của 19 bộ, cơ quan ngang bộ đạt 85,5%, cao nhất trong 4 năm (2012-2015). Chỉ số CCHC (PAR INDEX) cấp bộ, cơ quan ngang bộ được xác định trên 7 lĩnh vực, tương ứng 7 chỉ số thành phần, 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần.
Xuất bản:Thứ năm, 18/08/2016 16:35 (GMT+7)