PAPI 2021: Chỉ số PAPI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm
#IG-73923

Chính trị - Ngoại giao

PAPI 2021: Chỉ số PAPI của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua 5 năm

Hà Nội (TTXVN 12/5) Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội có điểm số cao nhất và TP Hồ Chí Minh thuộc nhóm đạt điểm thấp nhất về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021.
Xuất bản:Thứ năm, 12/05/2022 10:26 (GMT+7)