Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

PAPI 2019: Cải thiện lớn nhất ở nội dung cung ứng dịch vụ công

PAPI 2019: Cải thiện lớn nhất ở nội dung cung ứng dịch vụ công

Hà Nội (TTXVN 28/4) Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2019 cho thấy xu thế tích cực, đặc biệt ở nội dung cung ứng dịch vụ công.

 • Ngày:
  28/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ