PAPI 2017: 5/6 chỉ số lĩnh vực nội dung được cải thiện
#IG-10002

Chính trị - Ngoại giao

PAPI 2017: 5/6 chỉ số lĩnh vực nội dung được cải thiện

Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2017 cho thấy một số xu thế tích cực khi Hà Nội (TTXVN 4/4) 5/6 chỉ số lĩnh vực nội dung được cải thiện, bao gồm: Công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công và Cung ứng dụng vụ công.
Xuất bản:Thứ tư, 04/04/2018 11:30 (GMT+7)