Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

PAPI 2017: 5/6 chỉ số lĩnh vực nội dung được cải thiện

PAPI 2017: 5/6 chỉ số lĩnh vực nội dung được cải thiện

Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2017 cho thấy một số xu thế tích cực khi Hà Nội (TTXVN 4/4) 5/6 chỉ số lĩnh vực nội dung được cải thiện, bao gồm: Công khai, minh bạch; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công và Cung ứng dụng vụ công.

 • Ngày:
  04/04/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ