PAPI 2016: Cung ứng dịch vụ công tiếp tục được cải thiện
#IG-05748

Chính trị - Ngoại giao

PAPI 2016: Cung ứng dịch vụ công tiếp tục được cải thiện

Hà Nội (TTXVN 4/4) Trong 6 chỉ số nội dung của PAPI Việt Nam 2016, chỉ số cung ứng dịch vụ công tăng mạnh nhất ở 35 tỉnh/thành so với năm 2011. Cụ thể, nhận thức của người dân về y tế công lập cải thiện rõ rệt với tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế tăng qua các năm.
Xuất bản:Thứ ba, 04/04/2017 16:55 (GMT+7)