Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

PAPI 2016: Cung ứng dịch vụ công tiếp tục được cải thiện

PAPI 2016: Cung ứng dịch vụ công tiếp tục được cải thiện

Hà Nội (TTXVN 4/4) Trong 6 chỉ số nội dung của PAPI Việt Nam 2016, chỉ số cung ứng dịch vụ công tăng mạnh nhất ở 35 tỉnh/thành so với năm 2011. Cụ thể, nhận thức của người dân về y tế công lập cải thiện rõ rệt với tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế tăng qua các năm.

 • Ngày:
  04/04/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ