PAPI 2015: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân
#IG-02631

Kinh tế - Hội nhập

PAPI 2015: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân

Hà Nội (TTXVN 14/4) Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2015 là công cụ phản ánh tiếng nói của người dân về mức độ, hiệu quả điều hành quản lý Nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương các cấp.
Xuất bản:Thứ năm, 14/04/2016 15:19 (GMT+7)