Pakistan: Đánh bom gần nhà thờ Hồi giáo, ít nhất 22 người chết