Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Ông Joe Biden - người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Ông Joe Biden - người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Ngày 7/11/2020, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã trở thành người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

 • Ngày:
  08/11/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ