OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
#IG-12372

Kinh tế - Hội nhập

OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Hà Nội (TTXVN 7/3) Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết bất ổn về chính sách, căng thẳng thương mại đang diễn ra, lòng tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng bị xói mòn là những nhân tố góp phần làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2019.
Xuất bản:Thứ năm, 07/03/2019 10:53 (GMT+7)