OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020
#IG-15428

Kinh tế - Hội nhập

OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020

Hà Nội (TTXVN 3/3) Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ 0,5 điểm % mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2020 xuống còn 2,4%, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009.
Xuất bản:Thứ ba, 03/03/2020 17:45 (GMT+7)