OCOP: Động lực mới phát triển kinh tế nông thôn
#IG-13763

Kinh tế - Hội nhập

OCOP: Động lực mới phát triển kinh tế nông thôn

Hà Nội (TTXVN 15/8) Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Xuất bản:Thứ năm, 15/08/2019 16:09 (GMT+7)