Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Nông thôn mới hoàn thành mục tiêu 2018

Nông thôn mới hoàn thành mục tiêu 2018

Hà Nội (TTXVN 16/10) Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến thời điểm này, cả nước đã có 3.542 xã, 55 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu năm 2018 trước 3 tháng so với kế hoạch.

 • Ngày:
  16/10/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ