Nông thôn Hà Nội đã có bước phát triển toàn diện
#IG-14058

Kinh tế - Hội nhập

Nông thôn Hà Nội đã có bước phát triển toàn diện

Hà Nội (TTXVN 21/9) Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn Hà Nội có nhiều đổi thay, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng và hiệu quả, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.
Xuất bản:Thứ bảy, 21/09/2019 19:51 (GMT+7)