Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Nợ xấu của các nước trong khu vực châu Âu

Nợ xấu của các nước trong khu vực châu Âu

Hà Nội (TTXVN 15/9) Tỉ lệ nợ không thanh toán được (nợ xấu) của các nước thành viên châu Âu, số liệu tính đến tháng 3/2016.

 • Ngày:
  15/09/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ