Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

No new COVID-19 cases recorded in Vietnam in six consecutive days

No new COVID-19 cases recorded in Vietnam in six consecutive days

Vietnam has recorded no new COVID-19 cases in six consecutive days as of 7:00 on April 22, 2020.

 • Ngày:
  22/04/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ