Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

No new community COVID-19 infection for 25 days

No new community COVID-19 infection for 25 days

As of 7 am on May 11, 2020, no new community COVI-19 cases were reported in Vietnam for 25 days straight.

 • Ngày:
  11/05/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ