Nỗ lực xử lý sự cố môi trường nhà máy Rạng Đông
#IG-13997

Thiên tai - Tai nạn

Nỗ lực xử lý sự cố môi trường nhà máy Rạng Đông

Hà Nội (TTXVN 14/9) Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã và đang chỉ đạo rất quyết liệt các cơ quan chức năng vào cuộc để khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả và đặt lên đầu mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Xuất bản:Thứ bảy, 14/09/2019 17:59 (GMT+7)