Nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
#IG-16762

Kinh tế - Hội nhập

Nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hà Nội (TTXVN 30/6) Mục tiêu tổng quát của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 là giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS&MN so với bình quân cả nước.
Xuất bản:Thứ ba, 30/06/2020 15:06 (GMT+7)