Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Nợ công của Việt Nam trong giới hạn an toàn

Nợ công của Việt Nam trong giới hạn an toàn

Hà Nội (TTXVN 22/10) Nợ công bao gồm nghĩa vụ nợ của Chính phủ Trung ương, các cấp chính quyền địa phương, ngân hàng Trung ương và nợ của các tổ chức độc lập được chính phủ bảo lãnh thanh toán tại một thời điểm nào đó. Ở Việt Nam, tỷ lệ nợ công trên GDP năm 2013 là 54,2%. Nợ công hiện ở dưới mức theo nghị quyết của Quốc hội là 65% (bằng ngưỡng an toàn mà Ngân hàng Thế giới khuyến nghị).

 • Ngày:
  22/10/2014
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ