Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

No community infections recorded in Vietnam for 70 days

No community infections recorded in Vietnam for 70 days

As of 7 Am on June 25, 2020, no community infections recorded in Vietnam for 70 days

 • Ngày:
  25/06/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ