Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

No community infections of COVID-19 in Vietnam for 41 days straight

No community infections of COVID-19 in Vietnam for 41 days straight

Vietnam has gone 41 days straight without any case of community transmission of the novel coronavirus.

 • Ngày:
  27/05/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Health Community
 • [Download]
 • Trang chủ