Nigeria: Đánh bom nhà thờ Hồi giáo, ít nhất 50 người chết