Những việc cần chuẩn bị ngay khi được thông báo về việc cách ly người nhiễm COVID-19 tại nhà