Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Những thông điệp về Ngày Nước Thế giới 2020

Những thông điệp về Ngày Nước Thế giới 2020

Hà Nội (TTXVN 22/3) Chủ đề Ngày Nước Thế giới 22/3/2020 là "Nước và Biến đổi khí hậu", hướng đến nghiên cứu những cách thức và thay đổi của tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu.

  • Ngày:
    22/03/2020
  • Định dạng:
    JPG
  • Sản phẩm:
    Tin đồ họa thế giới
  • Lĩnh vực:
    Văn hóa - Xã hội
  • [Download]
  • Trang chủ