Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Những thời điểm phát hiện sớm chứng tự kỷ ở trẻ

Những thời điểm phát hiện sớm chứng tự kỷ ở trẻ

Hà Nội (TTXVN 2/4) Trẻ tự kỷ có thể bắt đầu xuất hiện những biểu hiện ngay từ những năm tháng đầu đời. Việc phát hiện trẻ bị tự kỷ để có phương pháp can thiệp sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển tối đa khả năng của trẻ.

 • Ngày:
  02/04/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ