Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Những thế mạnh của Việt Nam trong cách mạng 4.0

Những thế mạnh của Việt Nam trong cách mạng 4.0

Hà Nội (TTXVN 5/10) Khoảng 275 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin đã đưa ra những nhận định về các thế mạnh của Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0).

 • Ngày:
  05/10/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ