Những thảm họa tốn kém nhất đối với ngành bảo hiểm
#IG-41786

Thiên tai - Tai nạn

Những thảm họa tốn kém nhất đối với ngành bảo hiểm

Hà Nội (TTXVN 12/10) Các cơn bão là thảm họa thiên nhiên gây tổn thất nhiều nhất cho ngành bảo hiểm toàn cầu. Tốn kém nhất trong số đó là cơn bão Katrina, gây ra thiệt hại được bảo hiểm hơn 60 tỷ đô la vào năm 2005.
Xuất bản:Thứ ba, 12/10/2021 14:18 (GMT+7)