Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Những thảm họa đường sắt thảm khốc

Những thảm họa đường sắt thảm khốc

Hà Nội (TTXVN 8/2) Những thảm đường sắt ở các khu vực trên thế giới 50 năm qua.

 • Ngày:
  08/02/2015
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Thiên tai - Tai nạn
 • [Download]
 • Trang chủ