Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Những quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cùng đón Tết Âm lịch với Việt Nam

Những quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cùng đón Tết Âm lịch với Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 2/2) Ngoài Việt Nam, ở châu Á có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ giữ phong tục đón Tết Âm lịch.

 • Ngày:
  02/02/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ