Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

 Những phát minh quan trọng nhất thế kỷ XXI

Những phát minh quan trọng nhất thế kỷ XXI

Hà Nội (TTXVN 22/2) Dưới đây là những phát minh được đánh giá là có tầm quan trọng nhất và phục vụ đời sống thiết thực nhất trong thế kỷ XXI và cho cả tương lai.

 • Ngày:
  22/02/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ