Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Hà Nội (TTXVN 2/10) Sáng 2/10, Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Nội dung của Hội nghị lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh do Đại hội XII đã đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng. Dự kiến, Hội nghị Trung ương 8 sẽ bế mạc vào ngày 6/10.

 • Ngày:
  02/10/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ