Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hà Nội (TTXVN 7/10) Sáng 7/10/2019, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 • Ngày:
  07/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ