Những nội dung chính của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
#IG-20849

Chính trị - Ngoại giao

Những nội dung chính của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Hà Nội (TTXVN 20/7) Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV là kỳ họp đặc biệt quan trọng, trong đó có nội dung Quốc hội sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước. Dự kiến Kỳ họp diễn ra từ ngày 20-31/7/2021 tại Hà Nội.
Xuất bản:Thứ ba, 20/07/2021 07:38 (GMT+7)