Những nội dung chính của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
#IG-74032

Chính trị - Ngoại giao

Những nội dung chính của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Hà Nội (TTXVN 23/5) Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV được tổ chức theo hình thức họp tập trung, khai mạc vào ngày 23/5/2022, bế mạc vào ngày 17/6/2022 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xuất bản:Thứ hai, 23/05/2022 05:42 (GMT+7)