Những người nào được gọi là cử tri?
#IG-20152

Chính trị - Ngoại giao

Những người nào được gọi là cử tri?

Hà Nội (TTXVN 11/5) Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (23/5/2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Xuất bản:Thứ ba, 11/05/2021 06:08 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV