Những nét lớn về Diễn đàn Hợp tác Á-Âu
#IG-42276

Chính trị - Ngoại giao

Những nét lớn về Diễn đàn Hợp tác Á-Âu

Hà Nội (TTXVN 26/11) Trải qua 25 năm hình thành và phát triển (1996-2021), Diễn đàn Hợp tác Á-Âu (ASEM) đã trở thành cơ chế đối thoại, hợp tác có quy mô lớn nhất giữa hai châu lục, góp phần thúc đẩy xu thế hợp tác, liên kết đa tầng nấc vì hòa bình và phát triển.