Những mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động đến năm 2025
#IG-116221

Kinh tế - Hội nhập

Những mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động đến năm 2025

Hà Nội (TTXVN 18/1) Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội. Theo đó, mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động phấn đấu đến năm 2025 như sau.
Xuất bản:Thứ tư, 18/01/2023 05:49 (GMT+7)