Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Những lợi ích của xã hội không tiền mặt

Những lợi ích của xã hội không tiền mặt

Hà Nội (13/6) Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử lấy ngày 16/6 hàng năm là Ngày không dùng tiền mặt. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Ngày không dùng tiền mặt.

 • Ngày:
  13/06/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ