Những loại xe được ưu tiên hoạt động trên các “luồng xanh” vận tải
#IG-20831

Kinh tế - Hội nhập

Những loại xe được ưu tiên hoạt động trên các “luồng xanh” vận tải

Hà Nội (TTXVN 19/7) Xe chở hàng hóa thiết yếu, thiết bị, vật tư y tế phục vụ chống dịch, xe chở công nhân, chuyên gia… có thẻ nhận diện phương tiện được ưu tiên khi đi trên các “luồng xanh” vận tải, được lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Xuất bản:Thứ hai, 19/07/2021 12:37 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19