Những đột phá trong cải cách thủ tục hành chính
#IG-19575

Chính trị - Ngoại giao

Những đột phá trong cải cách thủ tục hành chính

Hà Nội (TTXVN 20/3) Cải cách thủ tục hành chính được xác định là một khâu đột phá và đã được triển khai mạnh mẽ ở tất cả các cấp hành chính theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân.
Xuất bản:Thứ bảy, 20/03/2021 14:54 (GMT+7)