Những đóng góp của Việt Nam tại HĐBA Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009
#IG-13045

Chính trị - Ngoại giao

Những đóng góp của Việt Nam tại HĐBA Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009

Hà Nội (TTXVN 25/5) Từ ngày 1/1/2008 đến 31/12/2009, lần đầu tiên, Việt Nam đảm nhiệm vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009.
Xuất bản:Thứ bảy, 25/05/2019 07:39 (GMT+7)