Những điểm sáng kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ
#IG-19628

Kinh tế - Hội nhập

Những điểm sáng kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ

Hà Nội (TTXVN 29/3) Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chính phủ đã điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo hiệu quả...