Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Những điểm mới về đánh giá học sinh tiểu học

Những điểm mới về đánh giá học sinh tiểu học

Hà Nội (TTXVN 2/10) Từ ngày 6/11/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai Thông tư 22 thay thế Thông tư 30, để phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu quả giáo dục.

 • Ngày:
  02/10/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ