Những điểm mới được dự kiến đề xuất về chế độ thai sản
#IG-11323

Y tế - Cộng đồng

Những điểm mới được dự kiến đề xuất về chế độ thai sản

Hà Nội (TTXVN 7/11) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Trong đó, có 5 điểm mới đáng chú ý về chế độ thai sản.
Xuất bản:Thứ tư, 07/11/2018 10:28 (GMT+7)