Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Những điểm mới của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Những điểm mới của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Hà Nội (TTXVN 14/4) Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến áp dụng từ năm học 2018-2019 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực, định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho học sinh.

 • Ngày:
  14/04/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ