Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Những điểm mới của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (Phần 2)

Những điểm mới của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (Phần 2)

Hà Nội (TTXVN 16/4) Chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện giáo dục toàn diện, tích hợp ở các cấp tiểu học và THCS, giáo dục phân hóa và tự chọn ở cấp THPT. Với cấp THPT, lớp 10 là lớp dự hướng nghề nghiệp, lớp 11 và 12 là các lớp định hướng sâu của giai đoạn định hướng nghề nghiệp.

 • Ngày:
  16/04/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ