Những địa điểm BN1347 từng đến tại Thành phố Hồ Chí Minh
#IG-18522

Y tế - Cộng đồng

Những địa điểm BN1347 từng đến tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 1/12) Chiều 1/12/2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) thông báo những địa điểm BN 1347 từng đến và khuyến cáo những người từng đến các địa điểm này cần thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo hướng dẫn
Xuất bản:Thứ ba, 01/12/2020 22:54 (GMT+7)