Những dấu mốc xây dựng và phát triển đất nước
#IG-19063

Chính trị - Ngoại giao

Những dấu mốc xây dựng và phát triển đất nước

Hà Nội (26/1) 91 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.
Xuất bản:Thứ ba, 26/01/2021 06:25 (GMT+7)