Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Những dấu mốc xây dựng và phát triển đất nước

Những dấu mốc xây dựng và phát triển đất nước

Hà Nội (26/1) 91 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, bước ngoặt, vượt qua nhiều thử thách và từng bước phát triển, hội nhập sâu rộng với thế giới.

 • Ngày:
  26/01/2021
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ